Δήμος Καρύστου: Νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα του Εξαγωγικού Εμπορίου


ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ


Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

8.6.18

Δήμος Καρύστου: Νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα του Εξαγωγικού Εμπορίου


Ο Δήμος Καρύστου σε συνεργασία με την ΑΚΜΗ διοργανώνουν στην Κάρυστο νέο πρόγραμμα κατάρτισης του Εξαγωγικού Εμπορίου και ενημερώνουν ως εξής τους δημότες:
Αξιότιμε κύριε/κυρία,
Άνοιξε ο νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα του Εξαγωγικού Εμπορίου.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 20/06/2018 και ώρα 23:59μμ. 
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01/08/1993 μέχρι και 20/06/2000
Σας ενημερώνουμε  για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης από το οποίο λαμβάνετε επίδομα ύψους 1.471 € , στο πλαίσιο της δράσης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).
Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
  • Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας  ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016
  • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ανεργίας
  • Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ  ή  ατομικό βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) 
  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού όπου ο ενδιαφερόμενος είναι πρώτος δικαιούχος
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6973010425

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad

NEASTYRANEWS.GR Best of Internet