ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του γιατρού Αντώνη Σώτου από το Νοσοκομείο Χαλκίδας

Post Top Ad

ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  του γιατρού Αντώνη Σώτου  από το Νοσοκομείο Χαλκίδας

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του γιατρού Αντώνη Σώτου από το Νοσοκομείο Χαλκίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με Εξώδικη Διαμαρτυρία και Δήλωση Παραιτήσεως ο Διευθυντής Ορθοπεδικής Γ.Ν. Χαλκίδος, ιατρός, Αντώνιος-Πάρις Σώτος υπέβαλλε την παραίτησή του

Ο Αντώνης Σώτος επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του κατά παντός υπευθύνου γράφει αναλυτικά τα εξής:

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
Αντωνίου-Πάρη Σώτου του Γεωργίου.

Κύριοι
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ασκώ τα καθήκοντά μου ως ιατρός στο υμέτερο νοσοκομείο επί σειρά πολλών ετών, εσχάτως δε ως διευθυντής ορθοπεδικής (οργανική μονάδα Γ.Ν. Χαλκίδος).

Παράλληλα με την άσκηση του λειτουργήματός μου, ήσκησα και συνδικαλιστική δράση, διατελέσας και πρόεδρος της ΕΙΝΝΕΥΒ. Αν και νομοτύπως προσεκόμισα ενώπιόν Σας άπαντα τα έγγραφα που δικαιολογούσαν την απουσία μου από την υπηρεσία διεπίστωσα μία πολύ εχθρική στάση απέναντί μου, με έξαρση της τυπικότητας όσον αφορά τις διαδικασίες, αλλά και την δυνατότητα ε-γκρίσεως αδειών.

Εσχάτως δε σας υπέβαλλα πλήρως εμπεριστατωμένη αίτηση περί χορηγήσεως αδείας άνευ αποδοχών (στην οποία δεν έλαβα καμμία απάντηση), λαβών αμέσως μετά κλήση παράστασης ενώπιον του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου! Και σαν επιστέγασμα στις 31-8-2017 ανέγνωσα μετ’ εκπλήξεως στο διαδίκτυο ανάρτηση με προβολή της προσωπικής μου φωτογραφίας, όπου ανεφέρετο ότι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ψάχνουν εις βάθος της περίπτωσή μου και ότι εγώ, ενώ απουσιάζω από την υπηρεσία, πληρώνομαι κανονικά.

Φυσικά, μία τέτοια δημοσιογραφική πληροφόρηση και μάλιστα διαστρεβλωμένη, αφού εγώ έχω πάψει να πληρώνομαι, φυσικά δεν θα μπορούσε να διαρρεύσει ειμή μόνον από τον φορέα σας (εκτός εάν οι δημοσιογράφοι ερευνούν κατά ποίου εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία) και βέβαια εξαιτίας της κομματικής μου ταυτότητος και της συνδικαλιστικής μου δράσης, διότι σε καμμία περίπτωση δεν θα ενδιέφερε το αναγνωστικό κοινό η πορεία ενός ιατρού εάν δεν είχε παράλληλα κάποια κομματική ταυτότητα και συνδικαλιστική δράση.

Στο εν λόγω μάλιστα δημοσίευμα τονίζεται η συμμετοχή μου στο ΚΚΕ, καθώς και η άσκηση καθηκόντων προέδρου στην ΕΙΝΝΕΥΒ. Θεωρώ λοιπόν ότι η εσχάτη αυτή δημοσίευση, καθώς και η όλη αντιμετώπισή μου κα-τά το τελευταίο διάστημα μόνον τυχαίες δεν είναι και σκοπό βέβαια έχουν την απομάκρυνσή μου από το νοσοκομείο, καθώς και την καταπολεμηση της πολιτικής και συνδικαλιστικής μου δράσης.

Ως εκ τούτου, ύστερα από τόσα χρόνια παρουσία μου και συνεπούς άσκησης των καθηκόντων μου, είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση που σήμερα κατέχω, επιφυλασ-σόμενος φυσικά παντός νομίμου δικαιώματός μου για την αντιμε-τώπιση που είχα όλο αυτό το διάστημα.

Ε π ε ι δ ή, η αντιμετώπιση που είχα φρονώ ότι δεν ήταν η δέουσα.
Ε π ε ι δ ή, δεν είχα δώσει ποτέ δικαίωμα όλ’αυτά τα έτη να σχολιαστεί αρνητικά τ’όνομά μου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΚΑΙ
Υποβάλλω ενώπιων σας την παραίτησή μου από την θέση μου ως διευθυντής ορθοπεδικής (οργανική μονάδα Γ.Ν. Χαλκίδος), επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου κατά παντός υπευ-θύνου.
Χαλκίδα 01-9-2017
Ο εξωδίκως δηλών
Αντώνιος Πάρις Σώτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad